Smooth Operators op het Betweter Festival!

Jaarlijks vindt het Betweter Festival plaats. Het Betweter Festival is een ontmoetingsplaats voor wetenschappers die in een festivalsetting hun experiment live kunnen uitvoeren. Onder het genot van muziek, kunst en een drankje, kunnen bezoekers participeren aan live experimenten en op deze manier nieuwe ervaringen opdoen terwijl zij een bijdrage leveren aan de wetenschap. Dit jaar vond het Betweter Festival plaats in Tivoli Vredenburg, een prachtig muziekgebouw in Utrecht. Het Smooth Operators team was met het “Wie-is-het” experiment van de partij.

In het experiment kon de bezoeker “Wie-is-het” spelen tegen een chatbot. Het was de bedoeling dat je zo snel mogelijk raadde welk personage de chatbot ‘in gedachten had’. De catch was hierbij dat elke chatbot een eigen communicatiestijl had. In totaal waren er zes verschillende chatbots. Zo kon je het opnemen tegen een zeer competitieve chatbot die zichzelf introduceerde als expert. Deze chatbot kenmerkte zich door bijvoorbeeld te zeggen “Ha, zo ga je nooit winnen!!”. Ook was er een chatbot die niet-competitief ingesteld was en zichzelf als een leek ‘in opleiding’ voorstelde. Een voorbeeld van wat deze chatbot zei is “Kom op, ik geloof dat je het kunt!”. Daarnaast werd de communicatiestijl van de chatbots aangepast op personalisatie (‘je’ en ‘jij’), informeel taalgebruik (emoji’s, gifjes en hoofdletters) en het gebruik van invitationele retoriek (grapjes en bijvoorbeeld een goede dag toewensen).

Nadat het spel was afgerond, dienden de participanten een vragenlijst in te vullen. Het doel van het onderzoek was om te kijken in hoeverre een bepaalde communicatiestijl de ervaren playfullness, social presence en continuance zou beïnvloeden.

  • Social presence betekent in hoeverre de participant ‘het gevoel van samenzijn’ ervoer in zijn interactie met de chatbot.
  • Playfullness kan omschreven worden als de mate van plezier die de participant heeft ervaren tijdens zijn interactie met de chatbot.
  • Continuance intention betekent letterlijk de intentie van de participant om vaker ‘Wie-is-het’ met de chatbot te spelen of anderen aan te raden ook met de chatbot te spelen.

In hoeverre de participanten deze factoren ervoeren tijdens hun interactie met de chatbot, werd in de vragenlijst gemeten. Er hebben maar liefst 63 bezoekers meegedaan aan het experiment en wij zijn erg benieuwd naar de resultaten!